10 نکته برای ایجاد محتوای SEO مبتنی بر هوش مصنوعی • Yoast

10 نکته برای ایجاد محتوای SEO مبتنی بر هوش مصنوعی • Yoast

هنر تولید محتوا به طور فزاینده ای پیچیده شده است. کلید برجسته شدن تولید محتوای باکیفیت است. شما باید آن را دقیقاً بسازید تا هم برای خوانندگان جذاب باشد و هم برای موتورهای جستجو دوستانه باشد. اینجاست که ابزارهای تولید محتوای مبتنی بر هوش مصنوعی مانند ChatGPT، Bing CoPilot و Google Gemini وارد می‌شوند که کارایی و خلاقیت را ارائه می‌کنند. با این حال، قدرت واقعی این ابزارها در توانایی آنها برای تولید محتوا نیست، بلکه در این است که چگونه ما به عنوان نویسندگان محتوای سئو، خروجی آنها را آموزش و اصلاح می کنیم.

نکته 1: ایجاد یک دستور عالی مبتنی بر SEO

هدف محتوای خود را مشخص کنید: آیا اطلاع رسانی، متقاعد کردن، فروش یا توضیح دادن است؟ نیازها و عادات جستجوی مخاطبان خود را درک کنید تا درخواست خود را به طور مؤثر تنظیم کنید.

یک کلمه کلیدی اصلی را انتخاب کنید که ماهیت محتوای شما را در بر بگیرد و جهت آن را هدایت کند. سپس، کلمه کلیدی را برای آدرس دادن به هدف جستجو تجزیه کنید. موضوعات فرعی را فهرست کنید که به جنبه های مختلف موضوع اصلی شما می پردازند و کلمات کلیدی ثانویه مرتبط را در خود جای می دهند.

همه این عناصر را در یک اعلان مختصر ترکیب کنید. به عنوان مثال: «راهنمای دقیقی ایجاد کنید primary keyword، پوشش subtopics، برای target audience، یکپارچه سازی secondary keywords. مطمئن شوید که لحن است desired tone، مناسب برای content type

از وضوح در درخواست خود اطمینان حاصل کنید تا به طور موثر محتوای تولید شده توسط هوش مصنوعی را با اهداف SEO خود هماهنگ کنید. این درخواست شما را به یک طرح استراتژیک برای محتوای بهینه شده با سئو و متناسب با اهداف و مخاطبان شما تبدیل می کند.

اعلان مثال:

"Generate a detailed guide focused on 'Maximizing Small Kitchen Spaces.' Incorporate primary keyword 'small kitchen organization' within the introduction, headings, and conclusion. Cover subtopics including 'Creative Storage Solutions,' 'Decluttering Strategies,' and 'Multipurpose Furniture Ideas,' integrating secondary keywords 'space-saving kitchen gadgets,' 'decluttering tips for kitchens,' and 'multipurpose furniture for small spaces.' Target audience: urban apartment dwellers. Tone: Informative yet engaging."

نکته 2: بهینه سازی کلمات کلیدی فراتر از اصول اولیه

قرار دادن کلمه کلیدی را برای هوش مصنوعی مشخص کنید، درخواست درج در مقدمه، عنوان‌های فرعی و نتیجه‌گیری برای شروع ایجاد محتوای مناسب SEO را داشته باشید. برای حفظ جریان و افزایش خوانایی، بر ادغام طبیعی کلمات کلیدی اولیه و ثانویه در سراسر متن تأکید کنید.

استفاده از تنوع کلمات کلیدی را برای افزایش جذابیت و دسترسی به محتوا تشویق کنید. به عنوان مثال، پیشنهاد کنید که در کنار کلیدواژه اصلی «نکات باغبانی ارگانیک» تغییراتی مانند «چگونه باغبانی ارگانیک کنیم» اضافه کنید.

اهمیت استفاده از کلمه کلیدی متنی را برای افزایش ارزش محتوا و تجربه کاربر برجسته کنید. انجام این کار به همسو شدن با اولویت موتورهای جستجو برای محتوای غنی از نظر زمینه کمک می کند. به هوش مصنوعی دستور دهید که کلمات کلیدی ثانویه را در عنوان‌های فرعی بگنجاند تا ساختار محتوا را برای خوانندگان بهبود بخشد. این همچنین با علامت دادن به موضوعات تحت پوشش در مقاله، دید موتورهای جستجو را افزایش می دهد.

اعلان مثال

"Create an article on 'The Benefits of Yoga for Stress Relief,' ensuring the primary keyword 'yoga for stress relief' is naturally integrated throughout the content, especially in the introduction, subheadings, and conclusion. Include secondary keywords 'stress-relieving yoga poses,' 'beginner yoga routines,' and 'yoga mindfulness practices' within specific sections. Focus on providing valuable information and insights on how yoga can help with stress relief, and use variations of the primary keyword to enhance readability."

نکته 3: محتوای ساختاریافته را درخواست کنید

ساختار محتوا را برای هوش مصنوعی ترسیم کنید. فرض کنید برای ارائه یک چارچوب روشن به یک مقدمه، تعدادی بخش یا سرفصل و یک نتیجه نیاز دارید. تمرکز هر بخش یا عنوان را به اختصار شرح دهید تا مطمئن شوید که تمام بخش های محتوا به طور منسجمی به موضوع اصلی کمک می کنند.

درخواست استفاده از نقاط گلوله برای افزایش قابلیت هضم اطلاعات. از هوش مصنوعی بخواهید نکات یا لیست‌های کلیدی را در قالب گلوله برای خوانایی بهتر در صورت نیاز ارائه کند.

با درخواست خلاصه ای که نکات اصلی را برجسته می کند و شامل فراخوانی برای اقدام (CTA) برای جلب مشارکت خوانندگان است، پایان دهید. اقداماتی مانند نظر دادن، به اشتراک گذاری محتوا یا کاوش در موضوعات مرتبط در وب سایت خود را تشویق کنید.

اعلان مثال:

"Draft an informative post titled 'The Ultimate Guide to Eco-Friendly Living.' Structure the content with an introduction that highlights the importance of sustainability. Include sections on 'Reducing Plastic Use,' 'Sustainable Eating Habits,' 'Eco-Friendly Transportation Options,' and 'Green Home Improvements,' each with relevant bullet points and examples. Conclude with a compelling call to action encouraging readers to adopt at least one eco-friendly practice."

نکته 4: هوش مصنوعی را برای مطابقت قصد آموزش دهید

بدانید که چرا کاربران کلمه کلیدی شما را جستجو می کنند: یادگیری (اطلاعاتی)، یافتن یک سایت (ناوبری)، خرید (معاملات)، یا مقایسه گزینه ها (تحقیق تجاری). درخواست خود را طوری تنظیم کنید که به طور واضح با هدف شناسایی شده مطابقت داشته باشد. برای جستجوهای اطلاعاتی، یک راهنما یا نکات جامع درخواست کنید. برای قصد معامله، روی جزئیات محصول، مزایا و راهنمایی خرید تمرکز کنید.

به وضوح پاسخ مورد نظر خواننده را در درخواست خود مشخص کنید – آنچه را که آنها باید تا پایان مقاله احساس کنند، بدانند یا انجام دهند. این امر هوش مصنوعی را برای ایجاد محتوایی راهنمایی می‌کند که با هدف کاربر و نتیجه دلخواه مطابقت دارد.

برای محتوایی که به سوالات رایج پاسخ می‌دهد، هوش مصنوعی را هدایت کنید تا بخشی از محتوا را در قالب پرسش و پاسخ ساختار دهد. پرس و جوهای مخاطبان را برای هوش مصنوعی ارائه دهید تا در محتوا به آنها پاسخ دهد. برای درخواست‌هایی که تحقیقات تجاری یا مقاصد معاملاتی را هدف قرار می‌دهند، به هوش مصنوعی دستور دهید تا مقایسه‌ها، مطالعات موردی یا سناریوها را ترکیب کند. این به خوانندگان در تصمیم گیری کمک می کند و مستقیماً به هدف اساسی آنها می پردازد.

اعلان مثال:

"Write a comprehensive comparison article on 'Electric Cars vs. Gasoline Cars: Which is Better for the Environment?' Target user intent by providing detailed analysis and evidence on environmental impact, long-term costs, and performance differences. Include FAQs to answer common queries directly. Conclude with a recommendation section tailored to environmentally conscious drivers considering their next vehicle purchase."

نکته 5: ایجاد عناوین جذاب با هوش مصنوعی

از ویژگی های کلیدواژه اصلی خود در عنوان برای بهبود سئو و نشان دادن ارتباط محتوا اطمینان حاصل کنید. به عنوان مثال، اگر کلمه کلیدی “دستور العمل های پخت وگان” است، این عبارت را به طور طبیعی در عنوان ادغام کنید. به هوش مصنوعی دستور دهید تا عناوینی را بسازد که در عین حال خوانندگان را برای کلیک کردن جذاب ترغیب می کند و شفافیت را با کنجکاوی یا ارزش متعادل می کند. به عنوان مثال، عنوانی مانند “10 دستور پخت وگان که دسر بازی شما را متحول می کند” را در نظر بگیرید.

از هوش مصنوعی بخواهید گزینه‌های عنوان متعددی را برای بررسی احتمالات کادربندی مختلف بر اساس تمرکز کلمات کلیدی و محتوا ارائه دهد. این به جرقه خلاقیت کمک می کند و به اصلاح عنوان کمک می کند.

عناوین دارای اعداد و کلمات قدرتمند اغلب عملکرد خوبی دارند. هوش مصنوعی را راهنمایی کنید تا این عناصر را در برخی از گزینه‌های عنوان، مانند «5 دستور پخت وگان خوراکی برای هر هوس شیرینی» قرار دهد. با گنجاندن جزئیاتی مانند مخاطب هدف، مشکل حل شده یا محتوای منحصر به فرد، ویژگی عنوان را تشویق کنید. به عنوان مثال، “پخت وگان برای مبتدیان: دسرهای بدون لبنیات گام به گام استاد.”

برای پویایی و تعامل، عناوین را در صدای فعال انتخاب کنید. عناوین صوتی فعال مستقیم و قانع کننده هستند، مانند “کشف بهترین 10 دستور پخت وگان که همه دوست دارند.”

اعلان مثال:

"Generate five engaging titles for an article about 'Indoor Herb Gardening for Beginners,' incorporating the primary keyword. Each title should invoke curiosity and offer value, possibly including numbers or power words. Examples of structure could include 'How To Start Your Indoor Herb Garden: 5 Easy Steps' or 'Transform Your Kitchen with These 7 Easy-to-Grow Herbs.'"

Yoast SEO Premium یک تولید کننده عنوان عالی هوش مصنوعی دارد

Yoast SEO Premium دارای یک ابزار مبتنی بر هوش مصنوعی است که برای تولید عناوین بهینه شده و توضیحات متا برای محتوای شما بدون زحمت طراحی شده است. این به سرعت مقالات شما را تجزیه و تحلیل می کند تا عناوین و خلاصه های جذاب و مناسب برای موتورهای جستجو تولید کند، نرخ کلیک را بهبود بخشد و در زمان ارزشمند صرفه جویی کند. این ویژگی بصری، تولید محتوا را ساده می‌کند و تضمین می‌کند که مقالات شما برای حداکثر دیده شدن و تعامل مناسب هستند.

Yoast SEO Premium به شما کمک می کند تا عناوین عالی و توضیحات متا را با هوش مصنوعی بنویسید

اطمینان حاصل کنید که کلمه کلیدی اصلی شما در توضیحات متا برجسته است تا ارتباط را به موتورهای جستجو و خوانندگان بالقوه منتقل کند. به عنوان مثال، اگر کلمه کلیدی شما «نکات باغبانی داخلی» است، آن را در ابتدا یا در اوایل توضیحات متا نشان دهید.

هوش مصنوعی را آموزش دهید – یا از Yoast SEO Premium بخواهید این کار را برای شما انجام دهد! – برای گنجاندن مزایای اصلی یا ارزش پیشنهادی محتوای خود در توضیحات متا. نه تنها بر آنچه که محتوا در مورد آن است، بلکه چرایی اهمیت آن تمرکز کنید. به عنوان مثال، “با این نکات باغبانی داخلی، فضای زندگی خود را به یک واحه سرسبز تبدیل کنید.”

با توجه به محدودیت کاراکتر برای توضیحات متا، بر ایجاد توضیحات مختصر و قانع‌کننده که کاربران را وادار به کلیک کردن می‌کنند، تاکید کنید. مختصر، جذاب و مستقیم باشید تا خوانندگان را به طور مؤثر جذب کنید. همچنین، توضیحات متا را با یک فراخوان برای اقدام (CTA) پایان دهید تا درگیر شدن خواننده را بی درنگ کنید. از هوش مصنوعی بخواهید که یک CTA ظریف و در عین حال متقاعدکننده را شامل شود، مانند “تحول باغ داخلی خود را همین امروز با نکات تخصصی ما شروع کنید!”

اعلان مثال:

"Produce a concise answer section for 'What Are the Best Practices for Password Management?' Structure the content to answer the question directly within 50 words, suitable for a featured snippet. Follow with a bulleted list of top practices and a brief explanation of why each is important for securing online accounts."

سوالات متداول مرتبط با موضوع محتوای خود را شناسایی کنید تا با نیازهای مخاطبان خود هماهنگ شوید. هوش مصنوعی را به سمت ساختار بخشی از محتوا هدایت کنید که مستقیماً به این سؤالات پاسخ می دهد. به عنوان مثال، برای “پخت وگان”، به سوالاتی مانند “پخت وگان چیست؟” یا “چگونه تخم مرغ را در پخت گیاهخواری جایگزین کنیم.”

تکه‌های ویژه پاسخ‌های واضح و مختصر را ترجیح می‌دهند. به هوش مصنوعی دستور دهید تا پاسخ‌های مستقیم، به طور ایده‌آل در 40 تا 60 کلمه برای قطعه‌های پاراگراف ارائه کند. این امر احتمال نمایش محتوای شما را افزایش می دهد.

گوگل اغلب فهرست ها و جداول را برای راهنماها و رتبه بندی به نمایش می گذارد. از هوش مصنوعی بخواهید که لیست های گلوله ای را برای مراحل، مواد تشکیل دهنده، نکات و جداول برای داده ها یا آمار مقایسه ای ترکیب کند. از هدرها (برچسب‌های H2 یا H3) استفاده کنید که با سؤالات مشخص‌شده همسو هستند تا به موتورهای جستجو در درک ساختار محتوای شما کمک کنند. این تراز شانس شما را برای انتخاب مقاله خود برای یک قطعه برجسته افزایش می دهد.

اعلان مثال:

"Write an article on 'The Importance of Hydration for Athletes,' suggesting points for internal linking to our previous content. Include placeholders like '(Link to "Best Rehydration Drinks")' where relevant. Ensure each suggested link provides additional value and context related to hydration tips, benefits, and strategies."

نکته 8: استفاده از هوش مصنوعی برای پیشنهادات پیوند داخلی

با درک کامل محتوای موجود وب سایت خود شروع کنید تا هوش مصنوعی را در پیشنهاد فرصت های پیوند داخلی مرتبط راهنمایی کنید. این مرحله تضمین می‌کند که توصیه‌های هوش مصنوعی به طور موثر با ساختار محتوای سایت شما همخوانی دارد.

در دستورالعمل های خود، مشخص کنید که می خواهید هوش مصنوعی شانس های بالقوه پیوند داخلی را در محتوا مشخص کند. به عنوان مثال، اگر در مورد «پخت وگان» بحث می‌کنید، مقالات مرتبط مانند «مواد گیاهی» یا «ظروف آشپزی سازگار با محیط زیست» را به عنوان نقاط لنگر بالقوه برای پیوندهای داخلی برجسته کنید.

هوش مصنوعی را هدایت کنید تا عبارات یا کلمات کلیدی خاصی را در محتوا پیشنهاد کند که می تواند به عنوان متن لنگر برای پیوندهای داخلی عمل کند. اطمینان حاصل کنید که متن لنگر از نظر متنی با محتوای مقاله پیوند داده شده مرتبط است. چیزهایی مانند این به تجربه کاربر کمک می کند و می تواند درک روابط محتوا را برای موتورهای جستجو آسان تر کند.

بر اهمیت ادغام یکپارچه پیوندهای داخلی در زمینه محتوا با هوش مصنوعی تأکید کنید. هر پیوند پیشنهادی باید برای خواننده ارزش ایجاد کند. پیوندها باید اطلاعات اضافی یا موضوعات مرتبطی را ارائه دهند که تعامل آنها با محتوا را تقویت کند.

با دستور دادن به هوش مصنوعی برای ایجاد فراخوان‌های اقدام (CTA) با پیوندهای داخلی، درخواست‌های بهتری بنویسید. به عنوان مثال، “راهنمای جامع ما در مورد مواد وگان را برای اطلاعات بیشتر در مورد پخت وگان کاوش کنید.” این رویکرد، خوانندگان را تشویق می‌کند تا در محتوای مرتبط، ناوبری سایت و تعامل کاربر را افزایش دهند.

اعلان مثال

"Write an article on 'The Importance of Hydration for Athletes,' suggesting points for internal linking to our previous content. Include placeholders like '(Link to "Best Rehydration Drinks")' where relevant. Ensure each suggested link provides additional value and context related to hydration tips, benefits, and strategies."

نکته 9: عمق محتوا را بهبود بخشید

با ترسیم طیفی از موضوعات فرعی که موضوع اصلی شما را از زوایای مختلف پوشش می دهد، شروع کنید. این تضمین می کند که محتوای شما به وسعت و عمق موضوع می پردازد. به عنوان مثال، اگر موضوع اصلی شما «باغبانی پایدار» است، موضوعات فرعی بالقوه ممکن است شامل تکنیک‌های حفاظت از آب، کنترل آفات ارگانیک و طراحی باغ پایدار باشد.

هوش مصنوعی را هدایت کنید تا عمیقاً در هر موضوع فرعی غوطه ور شود، توضیحات دقیق، راهنماهای گام به گام، مزایا، چالش ها و راه حل ها را ارائه دهد. این سطح از جزئیات محتوا را غنی می کند و آن را به عنوان یک منبع ارزشمند برای خوانندگانی که به دنبال اطلاعات کامل هستند قرار می دهد.

با درخواست از هوش مصنوعی برای گنجاندن نمونه های مرتبط و مطالعات موردی در موضوعات فرعی، عمق محتوای خود را افزایش دهید. این تصاویر واقعی اعتبار و علاقه را افزایش می دهند و اطلاعات پیچیده را برای مخاطبان شما در دسترس تر و جذاب تر می کنند.

هوش مصنوعی را هدایت کنید تا هر موضوع فرعی را به طور جامع پوشش دهد، به سؤالات رایج، باورهای غلط و توصیه های عملی بپردازد. این نه تنها با پوشش طیف وسیعی از کلمات کلیدی مرتبط به سئو کمک می کند، بلکه ارزشی برای خواننده ایجاد می کند.

در حالی که دستور هوش مصنوعی برای پوشش موضوعات فرعی به طور کامل بر نیاز به زبان واضح و قابل دسترس تأکید می کند. موضوعات پیچیده باید به بخش های قابل هضم تقسیم شوند. از سرفصل ها، زیرعنوان ها، نقاط گلوله و تصاویر برای افزایش خوانایی و تعامل استفاده کنید.

اطمینان حاصل کنید که هر موضوع فرعی شامل توصیه‌های عملی یا نکاتی باشد. این امر محتوا را از صرفاً اطلاعاتی به عملی تبدیل می کند. شما باید به خوانندگان گام‌ها یا استراتژی‌های روشنی بدهید که می‌توانند در زمینه خود پیاده‌سازی کنند.

اعلان مثال:

"Develop an in-depth feature on 'Sustainable Travel Destinations Around the World.' For each destination, provide detailed insights into how it promotes sustainability, including conservation efforts, eco-friendly accommodations, and green activities. Incorporate real-life examples, hypothetical expert quotes, and recent studies supporting the benefits of sustainable tourism."

نکته 10: سئو دوستی را افزایش دهید

با ایجاد یک پیش نویس محتوای گسترده با استفاده از هوش مصنوعی بر اساس درخواست اولیه خود شروع کنید، که تمام موضوعات فرعی و شامل کلمات کلیدی اولیه و ثانویه را پوشش می دهد. این پیش نویس را به عنوان پایه ای برای اصلاح بیشتر در نظر بگیرید.

برای افزایش تعامل، اضافه کردن جزئیات و بهبود جریان، پیش نویس را به طور کامل بررسی کنید. روی پیشرفت های قابل توجهی تمرکز کنید که محتوا را با اهداف شما همسو می کند.

از دستورات خاص برای اصلاح بخش های محتوا استفاده کنید. به عنوان مثال، اگر بخشی مانند «تکنیک‌های حفاظت از آب» نیاز به بهبود دارد، برای پیشرفت‌هایی مانند فن‌آوری‌های کنونی و شیوه‌های کارآمدی بخواهید. این رویکرد هدفمند امکان بهبودهای دقیق را فراهم می کند.

پس از افزایش کیفیت محتوا، تمرکز خود را به بهینه سازی کلمات کلیدی تغییر دهید. کلمات کلیدی اولیه و ثانویه را به طور طبیعی در سراسر متن ادغام کنید تا ارزش افزوده و خوانایی حفظ شود.

اعلان مثال:

"Create an initial draft for 'Top Digital Marketing Trends in 2023.' After review, refine the content with a follow-up prompt focusing on enhancing sections that discuss AI in marketing and the rise of voice search, adding current statistics, expert opinions, and practical tips for marketers to adapt these trends."

درخواست های نمونه با کیفیت بالا

در اینجا سه ​​دستور هوش مصنوعی وجود دارد که باید نتایج خوبی را به شما ارائه دهد:

مثال اعلان 1: ساخت محتوای مبتنی بر SEO

"Create a detailed, SEO-optimized guide titled 'The Ultimate Guide to Organic Gardening in Small Spaces.' Start with an engaging introduction with the primary keyword 'organic gardening in small spaces.' Break down the guide into the following sections: Choosing Your Space, Essential Tools for Small Space Gardening, Selecting Plants, Organic Pest Control Methods, and Maximizing Your Yield. Each section should integrate secondary keywords: 'urban organic gardening,' 'small garden tools,' 'best plants for small gardens,' 'natural pest control,' and 'increasing garden yield,' respectively. Conclude with a summary and a CTA encouraging readers to share their small space gardening tips."

مثال اعلان 2: بهینه سازی کلمه کلیدی

"Write an informative article on 'Top SEO Strategies for 2024,’ ensuring the primary keyword 'SEO strategies 2024’ appears in the introduction, at least three subheadings, and the conclusion. Use secondary keywords 'keyword research,' 'mobile optimization,' 'voice search SEO,' and 'content marketing trends' in different sections to structure the article. Each section should provide detailed insights and practical tips while not using the main keyword too much. Include bullet points for key tips and end with a compelling CTA to subscribe for more SEO insights."

درخواست مثال 3: درخواست محتوای ساختاریافته

"Produce a comprehensive post on 'How to Create Engaging Content for Social Media.' The content should start with an introduction emphasizing the importance of engagement on social media platforms. The body should be divided into sections covering 'Understanding Your Audience,' 'Crafting Captivating Headlines,' 'Using Visuals to Enhance Posts,' 'Incorporating Hashtags Effectively,' and 'Engaging with Your Community.' Each section should start with a subheading and include bullet points for the main tips. Conclude with a summary reiterating the value of engagement and a CTA encouraging readers to implement these strategies in their next social media post."

نتیجه

کاردستی سریع و دقیق، هوش مصنوعی را قادر می‌سازد تا محتوای با کیفیت بالا و بهینه‌شده برای سئو تولید کند و راه را برای بهبود دید و تعامل خواننده هموار کند. از این راهنما به عنوان نقشه راه خود برای تعالی نوشتن محتوای SEO استفاده کنید و از ابزارهای هوش مصنوعی به عنوان دارایی های ارزشمند در تلاش های بازاریابی دیجیتال خود استفاده کنید.

]
منبع: https://yoast.com/perfect-prompts-ai-seo-content/