یک کارگر نیروگاه فوکوشیما قربانی آلودگی رادیواکتیو شد


تهران- ایرنا- شرکت پیمانکار نیروگاه اعلام کرد که یکی از کارکنان در محل برچیدن نیروگاه ویران‌شده فوکوشیما دایچی (شمال شرقی ژاپن) از ناحیه صورت دچار آلودگی رادیواکتیو شده است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85322805/%DB%8C%DA%A9-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1-%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%81%D9%88%DA%A9%D9%88%D8%B4%DB%8C%D9%85%D8%A7-%D9%82%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A2%D9%84%D9%88%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D8%B1%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D9%88%D8%A7%DA%A9%D8%AA%DB%8C%D9%88-%D8%B4%D8%AF