یوناما از طالبان خواست مجوز فعالیت وکلای مدافع زن را تمدید کند


تهران- ایرنا- رزا اوتنبایوا رییس نمایندگی سازمان ملل در افغانستان، از وزارت عدلیه طالبان خواسته است که مجوز فعالیت وکلای مدافع زن را تمدید کند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85028316/%DB%8C%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%A7-%D8%A7%D8%B2-%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D9%85%D8%AC%D9%88%D8%B2-%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%AA-%D9%88%DA%A9%D9%84%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%AF%D8%A7%D9%81%D8%B9-%D8%B2%D9%86-%D8%B1%D8%A7-%D8%AA%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%DA%A9%D9%86%D8%AF