گسترش رزمایش‌های ژاپن در پی ادعای تهدید تایوان از سوی چین


تهران – ایرنا – در پی نگرانی‌های ژاپن از احتمال حمله چین به تایوان، سربازان این کشور به عنوان بخشی از تمرینات نظامی سراسری در رزمایشی در ساحل جزیره توکونوشیما در جنوب غربی ژاپن شرکت کردند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85296061/%DA%AF%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%B4-%D8%B1%D8%B2%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%98%D8%A7%D9%BE%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D9%BE%DB%8C-%D8%A7%D8%AF%D8%B9%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D9%87%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%AA%D8%A7%DB%8C%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D8%B3%D9%88%DB%8C-%DA%86%DB%8C%D9%86