گزارش کنگره آمریکا درباره عدم کارایی تحریم‌ها علیه صنعت تراشه چین


تهران- ایرنا- نتایج یک بررسی در کنگره آمریکا نشان می‌دهد که شرکت‌های چینی به رغم محدودیت‌ها و تحریم‌هایی که واشنگتن علیه آنها اعمال کرده است، همچنان به خرید تجهیزات آمریکایی برای تولید نیمه‌رساناهای پیشرفته ادامه می‌دهند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85291428/%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B4-%DA%A9%D9%86%DA%AF%D8%B1%D9%87-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%B9%D8%AF%D9%85-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%AA%D8%AD%D8%B1%DB%8C%D9%85-%D9%87%D8%A7-%D8%B9%D9%84%DB%8C%D9%87-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B4%D9%87