گروه ۷ پیونگ‌یانگ را به ارسال تسلیحات به مسکو متهم کرد


تهران- ایرنا- وزیران امور خارجه گروه ۷ در بیانیه‌ای در نشست توکیو، کره شمالی را به ارسال سلاح به روسیه متهم کردند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85284938/%DA%AF%D8%B1%D9%88%D9%87-%DB%B7-%D9%BE%DB%8C%D9%88%D9%86%DA%AF-%DB%8C%D8%A7%D9%86%DA%AF-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%AA%D8%B3%D9%84%DB%8C%D8%AD%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%88-%D9%85%D8%AA%D9%87%D9%85-%DA%A9%D8%B1%D8%AF