کیودو: مقامات ژاپن و کره شمالی دیدارهای غیررسمی داشته‌اند


تهران- ایرنا – منابع آگاه اعلام کردند که مقام های ژاپن و کره شمالی بهار سال جاری میلادی چندین دیدار غیررسمی در رابطه با یافتن پیشرفتی درباره بن بست در ماجرای آدم ربایی ژاپنی ها برگزار کردند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85243048/%DA%A9%DB%8C%D9%88%D8%AF%D9%88-%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%AA-%DA%98%D8%A7%D9%BE%D9%86-%D9%88-%DA%A9%D8%B1%D9%87-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%BA%DB%8C%D8%B1%D8%B1%D8%B3%D9%85%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D8%A7%D9%86%D8%AF