کوه آتش‌فشان مراپی در اندونزی فوران کرد
تهران – ایرنا – مرکز آتشفشان شناسی و کاهش خطرات زمین شناسی اندونزی(PVMBG) اعلام کرد کوه مراپی که یکی از فعال‌ترین کوه‌های آتشفشان این کشور است، امروز یکشنبه فوران کرد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85310646/%DA%A9%D9%88%D9%87-%D8%A2%D8%AA%D8%B4-%D9%81%D8%B4%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%BE%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%86%D8%B2%DB%8C-%D9%81%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%B1%D8%AF