«کمربند و جاده»، فرصتی برای همکاری برد-برد خواهد بود؟


تهران- ایرنا- پایگاه خبری گلوبال تایمز در گزارشی به مناسبت دهمین سالگرد ابتکار «کمربند و جاده» نوشت: این طرح سبب توسعه همکاری برد-برد بین چین و کشورهای حاشیه این کمربند شده و موجبات افزایش رضایت مردم را در این کشورها افزایش می دهد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85179245/%DA%A9%D9%85%D8%B1%D8%A8%D9%86%D8%AF-%D9%88-%D8%AC%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D9%81%D8%B1%D8%B5%D8%AA%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%AF-%D8%A8%D8%B1%D8%AF-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87%D8%AF-%D8%A8%D9%88%D8%AF