کره شمالی چندین موشک کروز به سوی دریای زرد آزمایش کرد


تهران-ایرنا- رسانه‌های کره جنوبی بامداد شنبه گزارش دادند که کره شمالی اقدام به شلیک چند موشک کروز به سمت دریای زرد کرده است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85217593/%DA%A9%D8%B1%D9%87-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C-%DA%86%D9%86%D8%AF%DB%8C%D9%86-%D9%85%D9%88%D8%B4%DA%A9-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D8%A8%D9%87-%D8%B3%D9%88%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%DB%8C-%D8%B2%D8%B1%D8%AF-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%DA%A9%D8%B1%D8%AF