کره شمالی نشست حزبی کلیدی را برای بحث در مورد استراتژی دفاعی آغاز کرد


تهران – ایرنا – رسانه دولتی کره شمالی امروز شنبه اعلام کرد کره شمالی یک جلسه حزبی مهم با حضور کیم جونگ اون رهبر این کشور برای تصمیم گیری درباره استراتژی دیپلماتیک و دفاعی خود برای “مواجهه با تغییر وضعیت بین المللی” تشکیل داده است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85142887/%DA%A9%D8%B1%D9%87-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%AA-%D8%AD%D8%B2%D8%A8%DB%8C-%DA%A9%D9%84%DB%8C%D8%AF%DB%8C-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%AD%D8%AB-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AA%DA%98%DB%8C-%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9%DB%8C