کره شمالی دومین زیردریایی بدون سرنشین هسته‌ای خود را آزمایش کرد


تهران- ایرنا- منابع خبری بامداد شنبه گزارش دادند، کره شمالی دومین زیردریایی بدون سرنشین با قابلیت حمل سلاح هسته‌‎ای را آزمایش کرد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85076378/%DA%A9%D8%B1%D9%87-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%AF%D9%88%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%B2%DB%8C%D8%B1%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A8%D8%AF%D9%88%D9%86-%D8%B3%D8%B1%D9%86%D8%B4%DB%8C%D9%86-%D9%87%D8%B3%D8%AA%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%AF-%D8%B1%D8%A7-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%DA%A9%D8%B1%D8%AF