کره شمالی از حق داشتن سلاح هسته‌ای دفاع کرد


تهران- ایرنا – نماینده دائمی کره شمالی در سازمان ملل متحد از داشتن سلاح های اتمی این کشور دفاع و از آن به عنوان «تمرینی برای حق حاکمیت» خود یاد کرد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85189331/%DA%A9%D8%B1%D9%87-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%AD%D9%82-%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D9%86-%D8%B3%D9%84%D8%A7%D8%AD-%D9%87%D8%B3%D8%AA%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9-%DA%A9%D8%B1%D8%AF