کره جنوبی: نیازی به تنش‌ زایی در روابط با چین نیست


تهران- ایرنا-وزیر امور خارجه کره جنوبی با اشاره به این که نیازی به تنش‌آلود کردن روابط با چین نیست گفت: سئول به تقویت مناسبات دوستانه با پکن ادامه خواهد داد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85150659/%DA%A9%D8%B1%D9%87-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%DB%8C-%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%AA%D9%86%D8%B4-%D8%B2%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%B7-%D8%A8%D8%A7-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA