کره جنوبی میزبان نشست سه جانبه آتی با سران آمریکا و ژاپن می شود


تهران – ایرنا – منابع کره جنوبی روز یکشنبه اعلام کردند که انتظار می رود رئیس جمهوری این کشور میزبان دیدار سه جانبه سال آینده سران واشنگتن، سئول و توکیو باشد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85204269/%DA%A9%D8%B1%D9%87-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%DB%8C-%D9%85%DB%8C%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%AA-%D8%B3%D9%87-%D8%AC%D8%A7%D9%86%D8%A8%D9%87-%D8%A2%D8%AA%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D9%88-%DA%98%D8%A7%D9%BE%D9%86-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF