کره جنوبی رکورد تازه‌ای در کاهش نرخ باروری ثبت کرد


تهران- ایرنا- آمارهای رسمی نشان داد که نرخ باروری در کره جنوبی در سال گذشته به پایین‌ترین حد خود رسیده و رکورد کاهشی جدیدی را به ثبت رسانده است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85037425/%DA%A9%D8%B1%D9%87-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%DB%8C-%D8%B1%DA%A9%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D8%AA%D8%A7%D8%B2%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%D9%86%D8%B1%D8%AE-%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%DA%A9%D8%B1%D8%AF