کره جنوبی انتقال احتمالی تسلیحات از کره شمالی به روسیه را محکوم کرد


تهران- ایرنا – وزارت «اتحاد دو کره» کره جنوبی امروز دوشنبه کره شمالی را به دلیل انتقال مشکوک سلاح به روسیه درمیانه گمانه زنی درباره احتمال دستیابی پیونگ یانگ و مسکو به توافقی در اجلاس ماه گذشته میلادی سران دو کشور محکوم کرد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85259872/%DA%A9%D8%B1%D9%87-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%DB%8C-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%AA%D8%B3%D9%84%DB%8C%D8%AD%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D8%B2-%DA%A9%D8%B1%D9%87-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%B1%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%87-%D8%B1%D8%A7-%D9%85%D8%AD%DA%A9%D9%88%D9%85