کره جنوبی، سردرگم از اوضاع جاری خاورمیانه


تهران – ایرنا – رئیس جمهوری کره جنوبی در قبال درگیری نظامی حماس و اسرائیل موضع محتاطانه ای را اتخاذ کره است که بنظر می رسد به دلیل مشارکت اقتصادی سئول با عربستان سعودی و حمایت ولیعهد این کشور از فلسطینینان باشد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85254086/%DA%A9%D8%B1%D9%87-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%DB%8C-%D8%B3%D8%B1%D8%AF%D8%B1%DA%AF%D9%85-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D9%88%D8%B6%D8%A7%D8%B9-%D8%AC%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AE%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%87