کره‌جنوبی به دنبال بازدارندگی بیشتر تهدیدات هسته‌ای کره شمالی


تهران – ایرنا – رئیس‌جمهوری کره جنوبی امروز سه شنبه متعهد شد همراه با آمریکا و ژاپن بازدارندگی بیشتری نسبت به تهدیدات هسته‌ای کره شمالی نشان بدهد و وضعیت حقوق بشر در این کشور را بهبود ببخشد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85305706/%DA%A9%D8%B1%D9%87-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D9%86%D8%A8%D8%A7%D9%84-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D8%A8%DB%8C%D8%B4%D8%AA%D8%B1-%D8%AA%D9%87%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D9%87%D8%B3%D8%AA%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D9%87-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C