کاهش شدید محبوبیت کابینه ژاپن


تهران – ایرنا– روزنامه ژاپنی ماینیچی شیمبون امروز یکشنبه با استناد به نظرسنجی خود گزارش داد حمایت عمومی از کابینه فومیو کیشیدا، نخست وزیر ژاپن، طی دو ماه گذشته نزدیک به ۲۰ درصد کاهش یافته و به ۲۸ درصد رسیده است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85178285/%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%D8%B4%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D9%85%D8%AD%D8%A8%D9%88%D8%A8%DB%8C%D8%AA-%DA%A9%D8%A7%D8%A8%DB%8C%D9%86%D9%87-%DA%98%D8%A7%D9%BE%D9%86