کارشناسان چینی: نگران موج سوم کووید نباشید


تهران- ایرنا – کارشناسان چینی گفتند به رغم افزایش اخیر تعداد مبتلایان به ویروس کرونا در چین برای بار سوم، بیشتر افراد علائم خفیفی گزارش کردند و نگرانی درباره موج سوم این ویروس وجود ندارد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85198294/%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%86-%DA%86%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D9%86%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%88%D8%AC-%D8%B3%D9%88%D9%85-%DA%A9%D9%88%D9%88%DB%8C%D8%AF-%D9%86%D8%A8%D8%A7%D8%B4%DB%8C%D8%AF