کارت دیجیتال برای ورود به مالزی الزامی شد


تهران– ایرنا– دریافت کارت دیجیتال ورود به مالزی (MDAC) از ۱۰ آذر (اول دسامبر) برای تمام خارجی‌هایی که به این کشور آسیایی سفر می‌کنند الزامی است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85310124/%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%AF%DB%8C%D8%AC%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D9%84-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%AF-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D8%A7%D9%84%D8%B2%DB%8C-%D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D8%AF