ژاپن موتور جنگنده اف-۱۵ به اندونزی صادر می‌کند


تهران- ایرنا – براساس اطلاعات چندین منبع آگاه موتورهای استفاده شده جت های جنگنده اف-۱۵ ژاپن برای صادرات به اندونزی مورد بررسی قرار گرفتند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85145279/%DA%98%D8%A7%D9%BE%D9%86-%D9%85%D9%88%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D8%AC%D9%86%DA%AF%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D9%81-%DB%B1%DB%B5-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%86%D8%B2%DB%8C-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D8%AF