ژاپن در واکنش به تهدید شدن تایوان رزمایش برگزار کرد


تهران – ایرنا – ژاپن امروز یکشنبه در واکنش به تهدیدات چین برای به دست گرفتن تایوان خودمختار رزمایش بلایای طبیعی را در غربی‌ترین جزیره خود برگزار کرد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85288858/%DA%98%D8%A7%D9%BE%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D9%88%D8%A7%DA%A9%D9%86%D8%B4-%D8%A8%D9%87-%D8%AA%D9%87%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%B4%D8%AF%D9%86-%D8%AA%D8%A7%DB%8C%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%B2%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%DA%A9%D8%B1%D8%AF