ژاپن در آستانه زلزله سیاسی در کابینه
تهران- ایرنا- رسوایی‌های مالی اخیر در حزب حاکم ژاپن باعث شده تا فومیو کیشیدا نخست وزیر این کشور به فکر تحولاتی در اعضای کابینه به ویژه تغییر وزیر ارشد دولت باشد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85319946/%DA%98%D8%A7%D9%BE%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%A2%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%B2%D9%84%D8%B2%D9%84%D9%87-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%A7%D8%A8%DB%8C%D9%86%D9%87