ژاپن به رزمایش کره جنوبی در جزایر مورد منازعه اعتراض کرد


تهران- ایرنا- ژاپن به رزمایش نظامی کره جنوبی در جزایر مورد منازعه میان دو کشور اعتراض کرد و آن را اقدامی «بسیار تاسف‌آور» خواند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85162880/%DA%98%D8%A7%D9%BE%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%B1%D8%B2%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%DA%A9%D8%B1%D9%87-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AC%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B1-%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B2%D8%B9%D9%87-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B6-%DA%A9%D8%B1%D8%AF