چین و امارات متحده عربی رزمایش هوایی برگزار می‌کنند


تهران-ایرنا-وزارت دفاع ملی چین با صدور بیانیه‌ای از اولین رزمایش هوایی آموزشی بین چین و امارات متحده عربی خبر داد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85185207/%DA%86%DB%8C%D9%86-%D9%88-%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%87-%D8%B9%D8%B1%D8%A8%DB%8C-%D8%B1%D8%B2%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%87%D9%88%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF