چین وکشورهای آسیای جنوبی ۵۶ میلیارد دلار قرارداد همکاری امضا کردند


تهران-ایرنا- یک رسانه چینی گزارش داد در جریان نمایشگاه اکسپو چین و کشورهای جنوب آسیا که امروز به کار خود پایان داد، قراردادهایی در زمینه های مختلف بین چین و کشورهای جنوب آسیا در مجموع به ارزش بیش از ۵۶ میلیارد دلار امضا شد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85204399/%DA%86%DB%8C%D9%86-%D9%88%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%D8%B3%DB%8C%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%DB%8C-%DB%B5%DB%B6-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%AF%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D9%85%D8%B6%D8%A7