چین: واشنگتن سیاست چین واحد را نادیده می‌گیرد


تهران -ایرنا- ژنرال «جینگ جیانفنگ» معاون ستاد مشترک کمیسیون مرکزی ارتش چین در واکنش به اظهارات «لوید آستین» وزیر دفاع آمریکا گفت: واشنگتن سیاست چین واحد را نادیده گرفته و بدنبال آن است که با استفاده از موضوع تایوان در چارچوب سیاست مهار چین، وضعیت موجود در تنگه تایوان در تغییر دهد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85130590/%DA%86%DB%8C%D9%86-%D9%88%D8%A7%D8%B4%D9%86%DA%AF%D8%AA%D9%86-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%AF-%D8%B1%D8%A7-%D9%86%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D9%87-%D9%85%DB%8C-%DA%AF%DB%8C%D8%B1%D8%AF