چین ناوهای آمریکا و کانادا را در تنگه تایوان ردیابی می‌کند

وی گفت که فرماندهی جبهه شرقی، برای مقابله قاطعانه با تمام تهدیدات و تحریکات و حفظ حاکمیت ملی و تمامیت ارضی، در آماده باش کامل است.


منبع: https://www.irna.ir/news/84894309/%DA%86%DB%8C%D9%86-%D9%86%D8%A7%D9%88%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D9%88-%DA%A9%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AF%D8%A7-%D8%B1%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D9%86%DA%AF%D9%87-%D8%AA%D8%A7%DB%8C%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%AF%DB%8C%D8%A7%D8%A8%DB%8C-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D8%AF

بر اساس گزارش ها ناوشکن موشک هدایت شونده کلاس آرلی بورک نیروی دریایی ایالات متحده آمریکا روز سه شنبه همراه با ناوچه کلاس هالیفاکس HMCS Vancouver نیروی دریایی سلطنتی کانادا از تنگه تایوان عبور کرد.

به گزارش روز چهارشنبه ایرنا از تلویزیون جهانی چین، یک سخنگوی ارتش چین اعلام کرد: از نزدیک کشتی های جنگی ایالات متحده و کانادا را که از تنگه تایوان عبور می کنند، ردیابی کرده است.