چین: مایل به گسترش همکاری‌ها با ایران هستیم


تهران-ایرنا- سفیر چین در جمهوری اسلامی ایران در دیدار با رئیس مرکز همکاری‌های تحول و پیشرفت ریاست‌جمهوری تاکید کرد که پکن مایل به گسترش روابط و همکاری‌ها با تهران است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85288807/%DA%86%DB%8C%D9%86-%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%84-%D8%A8%D9%87-%DA%AF%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%B4-%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D9%85