چین: «فرماندهی سازمان ملل» منسوخ شده است


تهران- ایرنا- مائو نینگ سخنگوی وزارت خارجه چین گفت که «فرماندهی سازمان ملل» حاصل جنگ سرد بوده و منسوخ شده است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85291513/%DA%86%DB%8C%D9%86-%D9%81%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%87%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%84%D9%84-%D9%85%D9%86%D8%B3%D9%88%D8%AE-%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA