چین سالگرد تاسیس کره شمالی را تبریک گفت


تهران – ایرنا – رئیس جمهوری چین امروز شنبه در پیامی به رهبر کره شمالی هفتاد و پنجمین سالگرد تاسیس این حکومت را تبریک گفت و نسبت به پیشرفت پیونگ یانگ ابراز امیدواری کرد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85223298/%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%B3%D8%A7%D9%84%DA%AF%D8%B1%D8%AF-%D8%AA%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D8%B3-%DA%A9%D8%B1%D9%87-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%B1%D8%A7-%D8%AA%D8%A8%D8%B1%DB%8C%DA%A9-%DA%AF%D9%81%D8%AA