چین خواستار آینده ای مشترک برای جامعه جهانی/ پکن خواهان حل موضوع هسته ای ایران


تهران- ایرانا- دفتر اطلاعات شورای دولتی چین روز سه‌شنبه یک گزارش جامع راهبردی (white paper) با عنوان «جامعه جهانی با آینده مشترک: ابتکارات و اقدامات چین» منتشر کرد که بر اساس آن پکن خواستار ایجاد آینده ای مشترک برای جامعه جهانی و همچنین حل و فصل موضوع هسته ای ایران شده بود.


منبع: https://www.irna.ir/news/85239200/%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B1-%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%B1%DA%A9-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D9%87-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%BE%DA%A9%D9%86-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87%D8%A7%D9%86-%D8%AD%D9%84-%D9%85%D9%88%D8%B6%D9%88%D8%B9