چین: خواستار آشتی دو کره هستیم


تهران-ایرنا- سخنگوی وزارت امور خارجه چین با اشاره به دیدار نخست وزیر چین با رئیس جمهوری کره جنوبی، گفت: چین خواستار آشتی بین دو کره است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85227734/%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B1-%D8%A2%D8%B4%D8%AA%DB%8C-%D8%AF%D9%88-%DA%A9%D8%B1%D9%87-%D9%87%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D9%85