چین: حفظ روابط خوب میان پکن و دهلی نو به سود طرفین است


تهران- ایرنا- سخنگوی وزارت امور خارجه چین روز چهارشنبه با تاکید بر اهمیت روابط این کشور با هند گفت: حفظ روابط خوب میان پکن و دهلی نو به سود هر دو کشور و به نفع مردم آن است .


منبع: https://www.irna.ir/news/85044286/%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%AD%D9%81%D8%B8-%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%B7-%D8%AE%D9%88%D8%A8-%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D9%BE%DA%A9%D9%86-%D9%88-%D8%AF%D9%87%D9%84%DB%8C-%D9%86%D9%88-%D8%A8%D9%87-%D8%B3%D9%88%D8%AF-%D8%B7%D8%B1%D9%81%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA