چین: تقویت پایگاه‌های نظامی آمریکا در فیلیپین به افزایش تنش می‌انجامد


تهران- ایرنا – وزیر امورخارجه چین امروز سه شنبه اعلام کرد آمریکا با تقویت پایگاه های نظامی خود در فیلیپین موجب افزایش تنش ها و صلح و ثبات کمتری در منطقه خواهد شد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85073593/%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%AA%D9%82%D9%88%DB%8C%D8%AA-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D9%81%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%BE%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%AA%D9%86%D8%B4-%D9%85%DB%8C-%D8%A7%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%AF