چین به دنبال افزایش همکاری‌ها با قزاقستان است


تهران – ایرنا – معاون نخست وزیر چین امروز سه شنبه اعلام کرد چین و قزاقستان آماده هستند تا توافق سران دوکشور را اجرایی ، ابتکار «یک پهنه، یک راه» را تقویت کنند و مشارکت راهبردی جامع و دائمی این دوکشور را پیش ببرند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85305822/%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D9%86%D8%A8%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D8%A7-%D9%82%D8%B2%D8%A7%D9%82%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA