چین: برقراری روابط ایران و عربستان، نمونه‌ی حل اختلاف از راه مذاکره است


تهران- ایرنا- مدیر کل امور خاورمیانه و آفریقای وزارت امور خارجه چین گفت: از سرگیری روابط دیپلماتیک بین ایران و عربستان سعودی صفحه جدیدی را در روابط دو کشور گشوده و نمونه‌ای از حل مناقشات و اختلافات از طریق گفت‌وگو و رایزنی بوده و روند آشتی و گفت‌وگو را در این کشورها به پیش برده است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85096397/%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%B7-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%86%D9%85%D9%88%D9%86%D9%87-%DB%8C-%D8%AD%D9%84-%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%81-%D8%A7%D8%B2-%D8%B1%D8%A7%D9%87