چین بار دیگر خواستار بازگشت شهروندانش از سرزمین های اشغالی شد


تهران-ایرنا-سخنگوی وزارت امور خارجه چین امروز اعلام کرد با توجه به ادامه درگیری بین رژیم صهنویستی و فلسطین، از شهروندان چینی می خواهیم هرچه سریع تر اسرائیل را ترک کنند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85260128/%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%DB%8C%DA%AF%D8%B1-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DA%AF%D8%B4%D8%AA-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4-%D8%A7%D8%B2-%D8%B3%D8%B1%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B4%D8%BA%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%B4%D8%AF