چین: امیدوار به احیای سریع صادرات غلات و محصولات کشاورزی روسیه و اوکراین هستیم


تهران-ایرنا- گنگ شوانگ، معاون نماینده دائم چین در سازمان ملل گفت: چین امیدوار است که شرکت کنندگان در طرح صادرات غلات دریای سیاه به تصمیمی دست یابند که به از سرگیری صادرات محصولات غذایی و کودهای شیمیایی روسیه و اوکراین کمک کند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85176668/%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D8%AD%DB%8C%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D8%B1%DB%8C%D8%B9-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%BA%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%88-%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C-%D8%B1%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%87