چین: اقتصاد ما پیشرفتی چشمگیر در ۲۰۲۳ خواهد داشت


تهران – ایرنا – «لیو هی» معاون نخست وزیر چین درجلسه سالانه مجمع جهانی اقتصاد در داووس سوئیس گفت: اقتصاد ما پیشرفتی چشمگیر در ۲۰۲۳ خواهد داشت.


منبع: https://www.irna.ir/news/85002497/%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D8%A7-%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D8%B1%D9%81%D8%AA%DB%8C-%DA%86%D8%B4%D9%85%DA%AF%DB%8C%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%DB%B2%DB%B0%DB%B2%DB%B3-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA