چین از تشکیل نیروی دریایی مشترک ایران برخی کشورهای خلیج فارس حمایت کرد


تهران- ایرنا- وانگ ونبین سخنگوی وزارت خارجه چین روز دوشنبه اعلام کرد پکن از تشکیل نیروی دریایی مشترک ایران، عربستان، امارات و برخی دیگر کشورهای منطقه درجهت امنیت منطقه حمایت می کند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85131628/%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D8%B4%DA%A9%DB%8C%D9%84-%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%B1%DA%A9-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%AE%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D9%84%DB%8C%D8%AC-%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3