پوتین: بریکس خواهان یک نظام جهانی منصفانه است/گروه مورد اعتماد در سطح بین المللی + فیلم


تهران- ایرنا-رئیس جمهور روسیه امروز در افتتاح دومین روز نشست گروه بریکس در شهر ژوهانسبورگ پایتخت اقتصادی آفریقای جنوبی از طریق ویدئو کنفرانس گفت که بریکس نشان داده که یک گروه مورد اطمینان در سطح بین المللی است و این گروه خواهان ایجاد یک نظام جهانی منصفانه است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85208062/%D9%BE%D9%88%D8%AA%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%B3-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87%D8%A7%D9%86-%DB%8C%DA%A9-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%85%D9%86%D8%B5%D9%81%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%DA%AF%D8%B1%D9%88%D9%87-%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%AF