پشت پرده مشارکت آمریکا در طرح کریدور ریلی خاورمیانه


تهران- ایرنا- همزمان با برگزاری اجلاس سران گروه ۲۰ به میزبانی هند گزارشهای خبری حاکی از آن است که طرح کریدور تجاری دریایی و ریلی برای متصل کردن کشورهای منطقه خاورمیانه، جنوب آسیا و اروپا از سوی آمریکا، هند، عربستان، امارات و اتحادیه اروپا مورد بررسی قرار خواهد گرفت. به نظر می رسد هدف از این طرح، ایجاد یک رقیب برای طرح چینی «یک پهنه-یک راه» باشد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85224556/%D9%BE%D8%B4%D8%AA-%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D9%87-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%DA%A9%D8%B1%DB%8C%D8%AF%D9%88%D8%B1-%D8%B1%DB%8C%D9%84%DB%8C-%D8%AE%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%87