پروژه راه‌آهن چین، قرقیزستان، ازبکستان از سر گرفته می‌شود


تهران-ایرنا- پروژه راه آهن چین- قرقیزستان- ازبکستان که کشورهای منطقه اوراسیا را به یکدیگر متصل می کند، بار دیگر در برنامه این کشورها قرار گرفته است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85007280/%D9%BE%D8%B1%D9%88%DA%98%D9%87-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%A2%D9%87%D9%86-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D9%82%D8%B1%D9%82%DB%8C%D8%B2%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B2%D8%A8%DA%A9%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D8%B3%D8%B1-%DA%AF%D8%B1%D9%81%D8%AA%D9%87-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF