پاپوآ گینه نو: با چین مذاکره امنیتی نمی‌کنیم


تهران– ایرنا- نخست وزیر پاپوآ گینه نو، امروز دوشنبه گفت این کشور جزایر اقیانوس آرام که به نظر وی حائلی بین آسیا و اقیانوسیه است، پس از امضای توافقنامه امنیتی با همسایه‌اش استرالیا با چین درباره امنیت مذاکره نکرده است و نمی‌کند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85318554/%D9%BE%D8%A7%D9%BE%D9%88%D8%A2-%DA%AF%DB%8C%D9%86%D9%87-%D9%86%D9%88-%D8%A8%D8%A7-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D9%85%D8%B0%D8%A7%DA%A9%D8%B1%D9%87-%D8%A7%D9%85%D9%86%DB%8C%D8%AA%DB%8C-%D9%86%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%DB%8C%D9%85