وزیر خارجه ایتالیا در راه چین/ تمایل اروپا به توسعه مناسبات با پکن


تهران-ایرنا- سخنگوی وزارت امور خارجه چین از سفر«آنتونیو تاجانی» معاون نخست وزیر و وزیر امور خارجه ایتالیا به چین خبرداد؛ سفری که می تواند خنثی کننده برخی صداهای مخالفان غربی درخصوص روابط رو به رشد رم و پکن باشد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85218098/%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%AA%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%84-%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%BE%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%A7