وزیر امور خارجه جدید ژاپن با بلینکن دیدار می کند


تهران – ایرنا – وزیر امور خارجه ژاپن قرار است امروز دوشنبه در حاشیه نشست مجمع عمومی سازمان ملل با همتای آمریکایی خود درباره جنگ اوکراین و تهدیدات کره شمالی دیدار و گفت و گو کند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85231177/%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B1-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%87-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%DA%98%D8%A7%D9%BE%D9%86-%D8%A8%D8%A7-%D8%A8%D9%84%DB%8C%D9%86%DA%A9%D9%86-%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D8%AF