واکنش توکیو به توقیف کشتی باری در دریای سرخ توسط یمن


تهران – ایرنا – دولت ژاپن کشتی باری توقیف شده در دریای سرخ را متعلق به خود دانسته و این اقدام را محکوم کرد. روز گذشته شبکه العربیه از توقیف یک فروند کشتی صهیونیستی توسط نیروهای وابسته به جنبش انصارالله یمن خبر داد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85297141/%D9%88%D8%A7%DA%A9%D9%86%D8%B4-%D8%AA%D9%88%DA%A9%DB%8C%D9%88-%D8%A8%D9%87-%D8%AA%D9%88%D9%82%DB%8C%D9%81-%DA%A9%D8%B4%D8%AA%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D8%B1%D8%AE-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7-%DB%8C%D9%85%D9%86